Om oss

De här frågorna möter vi ofta från frustrerade personer som inte vet hur de ska hantera GDPR. För dataskydd är svårt. För de flesta dessutom något som ska hanteras vid sidan av alla andra arbetsuppgifter. En omöjlig uppgift skulle många säga.

Det var med de här insikterna som idén om Trustview skapades. Idén att kunna tillgängliggöra de kunskaper vi har byggt upp under alla år till företag som vill göra rätt men behöver vägledning framåt. Att skapa ordning och reda hos företag som har mer än ett kraschat GDPR-projekt bakom sig och som behöver ta tillbaka kontrollen. Att strukturera upp det som redan gjorts i en struktur som överlever även om nyckelpersonerna lämnar skeppet. Att helt enkelt göra det svåra enkelt via modern teknik, sylvassa jurister och ett ständigt uppdaterat juridiskt ramverk. 

För i en tid där dataskyddsförordning, regelverk och efterlevnad är på var mans läppar vill vi göra det hela mer lättbegripligt. För när allt kommer kring är det inte krångliga ord som är det viktiga – utan det är den enskilda individens integritet, säkerhet och trygghet. 

 

Kontakta oss och se hur mycket enklare vi kan göra din vardag.

Kontakta oss och se hur mycket enklare vi kan göra din vardag.